Директорът на училището – удостоен с парична награда от Министъра на образованието и науката

С гордост Ви съобщаваме, че д-р Катерина Василева, директор на нашето училище, е сред 52-та директори на училища в България, удостоени с парична награда от Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищото образование.

Кои са другите удостоени с парична награда директори на училища в Регион Пловдив, прочетете тук.

Това е поредното признание през 2020 година за педагогически специалист от екипа на училището.