Дейности по Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, 2021 година

Уважаеми родители,

За нас е чест да Ви информираме, че Основно училище „Екзарх Антим I“, град Пловдив, е сред училищата, класирани за финансиране по Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ – 2021 година. Привилегия за екипа на училището е, че заедно с Вас, родителите, ще можем да допринесем за по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене.

Какво ни очаква заедно през първия учебен срок?

  • Тренинг „Да влезеш в обувките на другия“ по паралелки с родители на ученици в I и V клас през м. октомври 2021 г.
  • Тренинг „Рецепта за здраве и успех“ по паралелки с родители на ученици във II клас през м. октомври 2021 г.
  • Тренинг „Активни родители за успешни деца“ по паралелки с родители на ученици в III клас през м. октомври 2021 г.
  • Тренинг „Родителят – равностоен партньор в обучението на детето“ по паралелки с родители на ученици в IV клас през м. октомври 2021 г.
  • Тренинг „Ръка за ръка в смисленото учене и бъдещите намерения“ по паралелки с родители на ученици в VI клас през м. октомври 2021 г.
  • Тренинг „Тийнейджърът: вкъщи и в училище“ по паралелки с родители на ученици в VII клас през м. ноември 2021 г.

Покани за събитияща ще получите чрез съобщения в електронния дневник на съответната паралелка.

Екипът на училището е убеден, че след активното и ефективно Ви включване в дейностите по Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ – 2021 година в Основно училище „Екзарх Антим I“ ще се разширят и допълнят вече създадените практики за успешна комуникация и съвместна работа.

Scroll to Top