Ден на ученическото самоуправление

На 9 май 2018 г. се проведе традиционният Ден на ученическото самоуправление. Ученици заеха местата на своите преподаватели и проведоха учебните часове.

Директор за един ден беше ученичката от VI б клас – Габриела Спасова , а заместник–директор – Теодор Каменов от VII б клас.

Те се представиха като истински професионалисти в областите, които бяха избрали, вложиха завиден ентусиазъм, старание и умение.