Безопасност на движението по пътищата

Уважаеми ученици и родители,

моля да се запознаете с материалите подготвени от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, свързани с безопасното поведение на пътя: