4 НОЕМВРИ 2019 Г. НЕУЧЕБЕН, НО ПРИСЪСТВЕН ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ І“ ГРАД ПЛОВДИВ

Период на провеждане 10.00 – 13.30 часа

Клас/паралелка обект ръководители
І а, б, в клас Гледане на образователен филм –  “История  с пчели” Д. Коева

Д. Александрова

Г. Христова

Л. Иванова

М. Атанасова

Ст. Михайлова

ІІ в клас

 

ІІ а и ІІ б

Посещение на кино – образователен филм

Младежки хълм – пешеходен поход

 

Ника Караиванова

Славка Генова,

Антонина Христова

Кънчо Славчев

Теодора Димитрова

ІІІ а, б, в клас Къща „Клианти“ – Стария град – образователна програма Яна Паскалева,

Мирена Бъчварова

Айлин Халибрям

Росица Чолакова – Каменова

Светослава Бакалова

ІV а, б, в клас Посещение на Стария град – пешеходен поход Петя Илиева

Мария Хаджиева

Милена Казанлъклиева

Дафинка Стоянова

V а, б, в клас Спортни занимания Станислава Садърска

Мария Семерджиян

Жулиета Танева

Яница Иванова

VІ а, б, в клас Посещение на кино – образователни филми Петранка Георгиева

Веселина Кузманова

Юлиянка Петрова

VІІ а, б, в клас Пешеходен поход до обществен парк „Цар Симеонова градина“ Иван Петров

Ралица Андонова

Светослав Борисов

Иван Попов