29 юни – Национален ден на безопасността на движението по пътищата

На 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Датата е избрана и поради факта, че сега започват месеците, в които традиционно се предприемат много пътувания, които са предпоставка за най-голям брой тежки пътнотранспортни произшествия.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ се обръща с призив към всички хора – бъдете внимателни и толерантни на пътя. Никой, никога не знае кога ще попадне в инцидент – вземете всички мерки за превенция сега, защото в следващата минута може да е късно. Шофирайте така, сякаш всяко дете на пътя е Вашето!

Училищната комисияпо БДП е приготвила материал, с който можете да се запознаете: