22 април – Ден на земята

Двадесет и втори април е Световен ден на Земята. Страните по света, започвайки от граждани и сдружения, се събират за да обмислят проблемите, които засягат нашата планета. За първи път Денят на Земята се отбелязва на 22.04.1970г., за да се подчертае необходимостта от природните ресурси на планетата.

В Деня на Земята, година след година има много въпроси: климатични промени, унищожаване на екосистемите, замърсяване на водата и почвата, застрашени животински и растителни видове, изчерпване на невъзобновяеми ресурси.

Всяка година Денят Земята се отбелязва под различно мото. Тази година на 22.04.2021 г. ще се проведе под наслова: „Възстановяване на нашата Земя“.

Не само в Деня на Земята, но и в нашето ежедневие през останалата част от годината, можем да полагаме грижи за възстановяването на околната среда, като залесяваме и озеленяваме местата, които обитаваме.

За поредна година ОУ“Екзарх Антим I“ ще отбележи деня чрез различни инициативи:

– учениците от 1 -вите класове ще се включат в инициативата „Цветна градина без граници“,  Децата и Земята – симбиоза и разбирателство; работилничка – „Рециклирането – отговорност за всеки“

– учениците от 2-рите класове ще се включат в работилничката „Рециклирането – отговорност на всеки“

– учениците от 3-тите класове ще участват в „Цветна градина без граници“

– учениците от 4-тите класове ще участват в работилничката „Рециклирането – отговорност на всеки“ и „Цветна градина без граници“

– учениците от прогимназиален етап (от 5 клас до 7 клас вкл.)  ще изработят презентация на тема „Денят на Земята“, която ще включва снимки от различни природни обекти, като учениците ще влязат в ролята на фотографи;

Основните цели на инициативата „Цветна градина без граници“, в която ще се включат повечето ученици, обединени от мотивацията да възстановят и обогатят цветните лехи в двора на училището, са: повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в ежедневието на човека.

Чрез добрата поддръжка на училищната градина се осигурява, както добрия вид и фитосанитарното състояние, така и наблюдение на цикъла на развитие на растенията.

Целта на работилничката „Рецилкирането – отговорност на всеки“ е учениците да разберат смисъла на процеса рециклиране и това как един продукт може да се използва многократно, което ще спомогне за по – малкото изхвърляне на отпадъци и опазването на Земята.