21 ноември – Ден на християнското семейство

С разнообразни инициативи и дейности ученици, учители и родители ще отбележат предстоящия Ден на християнското семейство!

С рисунки, снимки и състезателни игри с участието и на родители ще отбележят празника учениците от 2 клас. За традициите и обичате на този ден ще си поговорят първокласниците, заедно с техните родители и учители. Третокласниците ще изработят лапбук за своето семейство, а учениците от 4 клас ще съчинят „Писмо до моето семейство“.

Дигитален колаж на тема “Поглед от миналото към бъдещето на един семеен род” ще изработят петокласниците, а учениците от 6 клас ще изработят картички с пожелания за празника. Седмокласниците ще беседват за общочовешките ценности и ролята на семейството.

Дейностите в групите за целодневна органвизация на учебния ден също са много интересни: освен, че ще изработват картички с пожелания към семейството, децата ще месят питки и ще рецитират стихотворения – „Молитва“ от Иван Вазов. Петокласниците ще припомнят християнските притчи и ще разкажат за традициите на празника на своите родители, учители и гости.

Традициите са онези ценности, умения и практики, които отразяват същността на обществото, които то съхранява във времето, предавайки ги от поколение на поколение. Ето защо е важно да познаваме обичаите си, обичаме езика си, уважаваме вярванията и институциите.!

Scroll to Top