Учители от училището – с одобрени за прилагане от МОН модели, програми и гъвкави форми на обучение

Лидерският екип на училището в лицето на директора и заместник-директорите изказват своята благодарност и признателност към учителите Славка Генова (класен ръководител на IV а клас), Любомира Иванова (класен ръководител на III а клас) и Дафинка Стоянова (класен ръководител на II в клас), които разработиха интелектуални продукти за ученици със специални образователни потребности в начален етап …

Учители от училището – с одобрени за прилагане от МОН модели, програми и гъвкави форми на обучение Пълен текст »