Родителска среща с родителите на учениците от V клас през учебната 2021/2022 година

Родителската среща с родителите на учениците от Vа,  V б и V в клас ще се проведе на 09 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки, както следва: V а клас – Кабинет № 20, етаж II V б клас – Кабинет № 18, етаж II …

Родителска среща с родителите на учениците от V клас през учебната 2021/2022 година Пълен текст »