Родителска среща с родителите на учениците от I клас през учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, родителската среща с родителите на учениците от I а и І б клас (обучение по метода Монтесори) ще се проведе на 07 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки, както следва: I а клас – Кабинет № 18, етаж II – списък на учениците  …

Родителска среща с родителите на учениците от I клас през учебната 2021/2022 година Пълен текст »