ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ В ДВОРА И СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Уважаеми ученици, уважаеми родители, публикуваме на Вашето внимание информация за организацията на влизане и изчакване в двора на училището и сградата за дните от провеждането на Национално външно оценяване за учениците от 7 клас: 16 юни 2021 г. и 18 юни 2021 г. (тук) Напомняме, че родители в двора на училището няма да се допускат. […]

Записване на ученици в І клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, публикуваме Ви работно време на комисията по записване на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година – І-во класиране. Поради провеждане на изпити от Национално външно оценяване на ученицитге от VІІ клас, на 16 юни 2021 г. и на 18 юни 2021 г. комисията ще приема документи САМО след обяд! 15.06.2021 г. […]