Изпит за определяне на срочна/годишна оценка

Изпит за определяне на срочна/годишна оценка по информационни технологии – Раздел Б –  избираеми учебни часове за разширена подготовка на Петя Рангелова Пейчинова, ученичка от VІ б клас за учебната 2020/2021 година в дневна форма на обучение ще се проведат както следва:   Дата Предмет Място / час 23.06.2021 г. Информационни технологии – РП Кабинет № 21 / […]