Национално външно оценяване за учениците от VІІ клас

Уважаеми ученици, Уважаеми родители, на сайта на РУО  – Пловдив е публикувана подробна информация, свързана с организацията и провеждането на НВО VІІ клас през учебната 2020/2021 г. Предоставяме ви линка към нея: https://www.ruobg.com/news/read/id/1817