Организация на обучението за периода 12 април 2021 г. – 29 април 2021 г.

Уважаеми родители, Предоставям Ви следната информация за образователния процес, а именно: На 12 април 2021 г. в училище се връщат за присъствено обучение всички ученици от 1 клас до 4 клас вкл. Присъственото обучение продължава до 29 април 2021 г. Промяна в организацията на учебния ден няма. При целодневната организация на учебния задължителните учебни часове […]

18 март – Световен ден на рециклирането

Учениците от третите класове от ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдидв, се включиха много ентусиазирано в инициативата на екипа на БГ Бъди активен – „Партньорство за красива и чиста България“ и събитието „Световен ден на рециклирането“. Часовете по интердисцилинарния учебен предмет от разширена подготовка – „Научна палитра“ бяха изцяло свързани с рециклирането, като чрез математически […]