18 март – Световен ден на рециклирането

Учениците от третите класове от ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдидв, се включиха много ентусиазирано в инициативата на екипа на БГ Бъди активен – „Партньорство за красива и чиста България“ и събитието „Световен ден на рециклирането“. Часовете по интердисцилинарния учебен предмет от разширена подготовка – „Научна палитра“ бяха изцяло свързани с рециклирането, като чрез математически […]