Организация на обучението за 01 април и 02 април 2021 г. и пролетна ваканция

Уважаеми родители, уважаеми ученици, на 01.04.2021 г. и 02.04.2021 г. вкл., всички ученици от І клас до VІІ клас вкл. продължават обучението си от разстояние в електронна среда (ОРЕС). ОРЕС  се осъществява през Google Класните стаи, които са организирани за всеки учебен предмет от учебния план на паралелката, независимо от вида подготовка. В случай на необходимост, свържете се с класния ръководител […]

Отлично представяне на областния кръг на състезанието „ИТ Знайко“

И тази учебна година учениците от ОУ „Екзарх Антим І“ успешно предствиха училището ни и град Пловдив на областния кръг на националното състезание по информацианни технологии „ИТ Знайко“. В категория „програмист“ – 4 клас, Пламена Василева и Христина Киришева са класирани за участие  в националния кръг на състезанието. Божидара Присадова и Ивета Калудова, състезаващи се […]

Успешно представяне на учениците от 4 клас в първото издание на състезанието по компютърно моделиране

Учениците от 4 клас от ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив: Явора Тончева, Божидара Присадова и Пламена Василева взеха участие в областния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране за ученици от 4 клас през учебната 2020/2021 г. Под ръководството на г-жа Красимира Мицева – „учител, ООУП – информационни технологии“ момичета представиха достойно училището, а […]

Резултати от Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

На 18 март 2021  г.  71 ученици от начален етап на ОУ „Екзарх Антим І“ взеха участие в Национлно математическо стезание „Европейско кенгуру“. Състезанието се провежда в един кръг, а максималния брой точки във всяка състезателна група е 100 точки. Задачите, които решават участниците са нестандартни, по-трудни и интересни и се изготвят от Националната комисия […]

Национално състeзание по български език и литература „Любословие“

Известни са резултатите от националното състезание по български език и литература „Любословие“. И през тази учебна години учениците от начален етап традиционно се включиха в надпревара с най-добрите ученици от страната в съответните групи. Ръковотвото на ОУ „Екзарх Антим І“, град Пловдив, изказва своята благодарност към всички участници, техните учители и родители за труда, куража […]

Организация на обучението за учениците от І до VІІ клас вкл. за периода 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г.

Уважаеми родители, От 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. вкл., всички ученици от І клас до VІІ клас вкл. преминават в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). ОРЕС ще се осъществява през Google Класните стаи. Уверете се, че вашите деца са получили покани и са приели същите за Google Класните стаи, които са организирани за всеки учебен предмет от […]

Верни отговори на задачите от проведения областен кръг на Национално състезание „Европейско кенгуру“

Уважаеми родители и ученици, публикуваме съгласно регламента на състезанието верните отговори на въпросите в състезателните групи І, ІІ, ІІІ и ІV клас.    

„Купи мартеница – подари книга“

Уважаеми, родители и ученици, информираме Ви, че със събраните средства от благотворителната кампания „Купи мартеница – подари книга“ инициирана от ученическия съвет бяха закупени книги, които ще бъдат предоставени на децата от ДДЛРГ „Княгиня Мария-Луиза“. На снимките са книгите, които учениците избраха да дарят на децата от ДДЛРГ „Княгиня Мария-Луиза“. Ръководството на ОУ „Екзарх Антим […]

Прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, публикуваме на вашето внимание График на дейностите за 2021 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, утвърден от кмета на Община Пловдив.

Национален конкурс за детска рисунка „Освобождение“ – Плевен 2021 г.

Вече 23 години Община Плевен и Регионалния военноисторически музей Плевен организират конкурс за детска рисунка „Освобождението“. Участници в конкурса са учениците от 1 до 8 клас, като участниците сами избират конкретната тема на рисунката, съобразно своите интереси и в съответствие с конкурсната тема. В тазгодишното издание н конкурса участие взеха учениците от І в клас, […]