Международен математически турнир „Математика без граници“ през учебната 2020/2021 година

По традиция учениците от ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив и през тази учебна година участват активно  в кръговете на Международния математически турнир „Математика без граници“. На есенния кръг на математическия тунир се явиха ученици от І -ви до VІІ клас вкл. Всички те отново демонстрираха много добро ниво на усвояване на математическите задачи и […]