График за провеждане на образователния процес за периода 01 февруари 2021 г. – 17 март 2021 г.

Скъпи ученици, Уважаеми родители   Графикът за провеждане на образователния процес за учениците от V клас до VII клас, записани в дневна форма на обучение за учебната 2020/2021 година, за периода 01 февруари 2021 г. – 17 март 2021 г. е следният:     7. клас   6. клас   5. клас ПЕРИОД ОБУЧЕНИЕ ПЕРИОД […]