Дейности в Седмицата на бащата

По повод Националната Седмица на бащата, състояла се в периода 09.11.2020 – 15.11.2020 година учениците от Основно училище „Екзарх Антим I“ подготвиха анкетни карти, в които записаха отговорите на своите бащи в направеното им интервю за любимата им музика и музикални изпълнители. След това „проучиха техните музикални предпочитания и резултатите оформиха в табло под мотото […]

Повод за гордост: удостоени педагогически специалисти с награди

Екипът на ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив има повод за гордост: Биляна Вълева, на длъжност „Заместник-директор по учебната дейност“ и Любомира Иванова, на длъжност „Учител в начален етап на основнотно образование“ са двамата педагогически специалисти, удостоени с награди от Община Пловдив и Район“Централен“ С Решение № 258, взето с Протокл № 16 от 22.10.2020 […]