ПРОЕКТ „АЗ ОБИЧАМ МОЕТО УЧИЛИЩЕ“

Училище „Екзарх Антим I” е одобрено по  проект „АЗ ОБИЧАМ МОЕТО УЧИЛИЩЕ“ на благотворителна организация „ЛАЙТСОРС“. За нас като екип цел с първостепенно значение е учениците ни да се обучават в естетическа среда, подчинена на единна идея. Работейки по проекта пред нас се отваря възможността да формираме нагласата за красиво и хармонично на учениците, да […]