Училищни документи свързани с организацията на на работата през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19.

Уважаеми родители, скъпи ученици, публикуваме на Вашето внимание документите, свързани с организацията на работа в ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19: Правила за работа на ОУ _Екзарх Антим I_ в условията на COVID-19; Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ […]