Материали, разработени от МОН в партньорство с държавни институции и неправителствени организации

Уважаеми родители, Публикуваме на вашето внимание предоставени от Министерство на образованието и науката следните материали, разработени в партньорство с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел: ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ Уважаеми родители, […]

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19

Уважаеми родители, Предоставяме на вашето внимание публикувани на сайта на Министерство на образованието и науката Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19: https://www.mon.bg/bg/news/3976  Екипът на училището полага усилия да създаде безопасна и сигурна среда, както и среда за активно учене. В тази връзка разчитаме […]

Родителска среща с родителите на ученици за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители, Екипът на училището ви благодари за доверието да поверите своите деца на педагогическите специалисти в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив. Традиционната среща с вас, в условията на епидемиологична обстановка, ще бъде организирана както следва: с родителите на учениците от I клас: на 08 септември 2020 г. от 18.00 часа на територията на […]