Ред за запознаване с писмените работи

Уважаеми седмокасници, Уважаеми родители, Съгласно заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив, учениците в присъствието на родител или настойник могат да се запознаят с проверената си изпитна работа по Български език и литература и Математика в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи на 01.07.2020 г. от […]