Занимания по интереси по време на лятната ваканция

Уважаеми родители, Уважаеми ученици, ОУ „Екзарх Антим I, гр. Пловдив е осигурило занимания по интереси по време на лятната ваканция по следните графици: https://www.ekzarhantim1.com/wp-content/uploads/2020/06/june-august-2020.pdf https://www.ekzarhantim1.com/wp-content/uploads/2020/06/june-august-2020-lyatna-vakancia.pdf