Записване на ученици в I клас за учебната 2020/2021 година след първо класиране

Уважаеми родители, Информираме Ви, че записването на ученици в I клас за учебната 2020/2021 година започва на 03 юни 2020 г. по следния график:   Родителите (настойниците) записват детето в училището, за което е класирано, в определените срокове. При отказ от записване на класирано дете не се запазва мястото му за следващото класиране. В тези […]