Монтесори паралелките в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив – съчетание на новаторство и традиция

Решаващо условие за това да подготвим най-малките ученици с уменията на 21 век, е да развием знанията им в практически умения. Креативното мислене, уменията за сътрудничество, общуване и изразяване и най-вече умението за учене, адаптивността, трябва да бъдат на най-високо ниво, за да се подкрепи бъдещия успех на една млада личност. За да може ученикът […]

Ученици от втори клас доказаха своята функционална грамотност в Национално състезание по български език и литература

За пета поредна учебна учениците от начален етап в нашето училище се включиха в национално състезание по български език и литература, организирано от Сдружение на учителите филолози „Любословие” с подкрепата на Синдикат на българските учители. Уменията за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача […]