Модел на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” в в IV а клас в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив

Основно училище „Екзарх Антим I“, град Пловдив е училище, което през 2017 г. внедри част от инструментите на G Suitе for Education: GMail, Google Диск, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри. В следващите две години процесът на  внедряване продължава с използването на  инструменти на G Suitе for Education: Google Класна стая, Google Сайтове, […]

Организацията на учебните дни до края на втория учебен срок за съответния клас за учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители и ученици, С последните промени в Закона за здравето и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, както и заповеди на министъра на образованието и науката до края на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година […]