Пилотен проект към МОН “Изследване на модела на организация на учене и преподаване “Едно към едно” (1:1). Прилагане на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии”

Уважаеми родители, Уважаема ученици, Уважаеми дами господа, Основно училище „Екзарх Антим I“, град Пловдив е единственото училище в страната, което реализира модела на организация на учене и преподаване “Едно към едно” (1:1) в една палалелка в 4 клас. В началото на месец април 2020 г., в разгара на интензивно въвеждане на дигитално-подпомогнато обучение от разстояние […]