Доставка на продукти по схемата “Училищен плод” и схемата “Училищно мляко”

На 29 април 2020 г. в сградата на ОУ „Екзарх Антим I“ гр. Пловдив, беше извършено раздаването на продуктите по двете схеми доставени от фирма „Сибота ЕООД“. Всички продукти бяха раздадени в срок при спазване на всички правила за безопасност и сигурност в условията на обявеното извънредно положение. Ръководството на училището изказва своята благодарност на […]