Годишна награда на РУО–Пловдив

Годишната награда на РУО – Пловдив за учебната 2019/2020 г. по решение на РУО – Пловдив и социалните партньори се връчва на учителите от област Пловдив, които сътвориха истинско технологично чудо с умовете и сърцата си; директорите на образователните институции в област Пловдив, които на всички равнища съдействаха процесът да протече без сътресение и в изпълнение […]

Поздравителен адрес на директора на ОУ „Екзарх Антим І“ гр. Пловдив към учениците, родителите и педагогическите специалисти от ОУ „Екзарх Антим І“ по повод 24 май

Списък с учебни предмети в избираемите учебни часове от разширената подготовка, съобразен с възможностите на училището и интересите на учениците.

Уважаеми родители, скъпи ученици, След проведено обсъждане с педагогическите специалисти на предложения за учебни предмети от разширената подготовка в избираеми учебни часове за учебната 2020/2021 година представяме на вашето внимание Списък с учебни предмети в избираемите учебни часове от разширената подготовка за всеки един от класовете, съобразен с възможностите на училището и интересите на учениците. […]

Покана на тържествено отбелязване на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Уважаеми  ученици и родители, уважаеми колеги, В навечерието сме на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. През тази учебна година Регионално управление на образованието – Пловдив организира виртуално тържествено отбелязване на празника. Каним всички да се присъединят към неговото провеждане в реално време на 24 май 2020 г., като последват […]

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Уважаеми родители, скъпи ученици, Във връзка със зачестилите запитвания за записване на ученици в V клас за учебната 2020/2021 година Ви предоставяме следната информация:   Ученици, които към момента се обучават в IV клас през учебната 2019/2020 година в ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив, не подават заявления за записване. Всички наши четвъртокласници, които желаят […]

Връчване на награда „Антимовец“ на ученици през учебната 2019/2020 г.

Ежегодно ОУ „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив връчва награда „Антимовец“, по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, удостояваща с признание ученик или ученици, класирани на финален/заключителен етап/кръг в международни и/или национални конкурси, състезания, олимпиади, фестивали и други форуми за изява на способностите в областта на науките, технологиите, […]

Монтесори паралелките в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив – съчетание на новаторство и традиция

Решаващо условие за това да подготвим най-малките ученици с уменията на 21 век, е да развием знанията им в практически умения. Креативното мислене, уменията за сътрудничество, общуване и изразяване и най-вече умението за учене, адаптивността, трябва да бъдат на най-високо ниво, за да се подкрепи бъдещия успех на една млада личност. За да може ученикът […]

Ученици от втори клас доказаха своята функционална грамотност в Национално състезание по български език и литература

За пета поредна учебна учениците от начален етап в нашето училище се включиха в национално състезание по български език и литература, организирано от Сдружение на учителите филолози „Любословие” с подкрепата на Синдикат на българските учители. Уменията за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача […]

Модел на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” в в IV а клас в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив

Основно училище „Екзарх Антим I“, град Пловдив е училище, което през 2017 г. внедри част от инструментите на G Suitе for Education: GMail, Google Диск, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри. В следващите две години процесът на  внедряване продължава с използването на  инструменти на G Suitе for Education: Google Класна стая, Google Сайтове, […]

Организацията на учебните дни до края на втория учебен срок за съответния клас за учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители и ученици, С последните промени в Закона за здравето и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, както и заповеди на министъра на образованието и науката до края на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година […]