Получаване на продукти по схемата “Училищен плод” и схемата “Училищно мляко”

Уважаеми родители, Във връзка с получаване на продукти по схемата “Училищен плод” и схемата “Училищно мляко”, дължими за периода от 13 март 2020 г. до 13 май 2020 г. за учениците от I клас до IV клас вкл., ви информираме, че ОУ “Екзарх Антим I” ще получи продуктите на 29 април 2020 г. от доставчика. […]