Организацията на учебните дни от 13 април 2020 г. до отмяна на извънредното положение

Уважаеми родители и ученици! С Решение на Народното събрание, публикувано в ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г. е удължен срокът на обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020 г. Със Заповед на Министъра на образованието и науката е променен графикът […]