Организация на учебния ден поради удължен срок на въведените противоепидемични мерки до 12 април 2020 г. вкл.

Уважаеми родители, учители, ученици, Уведомявам Ви, че на основание Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-154/ 26 март 2020 година за изменение на Заповед № РД-01-124/13 март 2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-131/17 март 2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г. се удължава срока на въведените противоепидемични мерки […]