Осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности

Уважаеми родители и колеги, във връзка с извънредната ситуация в нашата страна, Ви уведомяваме, че РЦПППО – Пловдив предприема следните действия, с оглед осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности: 1. Ежедневни беседи по отношение на безопасността в условия на епидемия и смисъла на обявеното извънредно положение. 2.Консултиране на родителите […]

Обучение на учениците чрез използване на дигиталните технологии

Уважаеми ученици и родители, Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България считано от 13 март 2020 г. и обучението на учениците чрез използване на дигиталните технологии за общообразователната, разширената и допълнителната подготовка, както и в дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден, часа на класа и часа за организиране […]