Преустановяване на учебните занятия до 13 март 2020 г. включително

Уважаеми родители и ученици, Информирам Ви, че с писмо с изх.№ 06-22/10.03.2020 г. на РЗИ Пловдив е изискано преустановяване на учебните занятия до 13 март 2020 г. вкл. във връзка с чувствително завишаване на заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания. В тази връзка препоръчвам: Учениците да не напускат дома си, ако не се налага […]