График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

Уважаеми родители, Предоставяме Ви утвърдения график на дейностите за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г. Графикът е публикуван на Интернет страницата https://priem.plovdiv.bg/regulatories изтегли в pdf