Родителска среща

На 25 февруари 2020 г. (вторник) от 18.00 до 19:00 часа, ще се проведе среща с родителите на учениците от училището. Срещата ще се проведе по следния дневен ред: Анализ на резултатите от I учебен срок; Насоки за работа през II учебен срок; Организационни въпроси. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ