Национален кръг на състезанието по български език и литература „Любословие“

За пета поредна година Основно училище „Екзарх Антим I“ участва в Националното състезание по български език и литература „Любословие“, организирано от Сдружението на учителите филолози, което се провежда с ученици от 1 до 12 клас. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, езиковите […]

Отчет по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация на постъпилите заявления в училище за 2019 г.

Уважаеми дами и господа, Предоставяме на Вашето внимание Отчет по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация на постъпилите заявления в училище за 2019 г. 

Седмично разписание за II-ри учебен срок

Уважаеми ученици и родители, Седмичното разписание за II-ри учебен срок за учебната 2019/2020 г. можете да намерите в раздел Полезно, Графици за учебното време. За начален етап можете да видите тук За прогимназиален етап можете да видите тук