Неучебни дни

Уважаеми родители и ученици, Дните от 28 януари 2020 г. до 04 февруари 2020 г. вкл. са обявени като неучебни дни със Заповед № 20ОА-181/27.01.2020 г. на Кмета на Община Пловдив. Денят 05 февруари 2020 г. е междусрочна ваканция. Учебните занятия започват на 06 февруари 2020 г. с променено седмично разписание, което ще бъде публикувано […]