Посещение на Google Reference Schоol в гр. Палма.

В началото на месец декември 2019 г. д-р Катерина Василева и Биляна Вълева посетиха Google Reference Schоol в гр. Палма. Училище IES Joan Alcover е започнало работа по внедряване на облака преди около 6 години, като на срещата беше представена работата на ученици в час с Google G suite for education в контекста на различни […]

Покана за коледен концерт и благотворителен базар