Проект на списъци на ученици в I клас и класни ръководители за учебната 2019/2020 година

Уважаеми дами и господа, ОУ „Екзарх Антим I“ представя на Вашето внимание проект на списъци на учениците, разпределени в паралелки, които ще се обучават в I клас през учебната 2019/2020 г., както и класните ръководители на паралелките. Екипът на училището благодари за доверието, което е гласувано от всички родители и ученици, избрали да се обучават […]

ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив – Иновативно училище

През м. януари 2019 г. екип от педагогически специалисти от ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив, съвместно с директора на училището, разработиха проектно предложение и кандидатстваха за статут на иновативно училище. Екипът на училището изказва своята благодарност към Обществения съвет, който със своята подкрепа и доверие, направи възможно кандидатстването на училището за статут на иновативно […]

Силни и достойни постижения на финала на международното състезание „Математика без граници“

Учениците Алекс Енев от I клас и Божидар Маринов от III клас, са децата, чиито математически умения, ги поставиха на завидното 2-ро място на финала на международното състезание „Математика без граници“, 2019 г. Сред свои връстници от над 20 страни, нашите ученици за пореден път демонстрираха, че партньорството и сътрудничеството на всички заинтересован страни – […]