Отпускане на еднократна помощ за първокласник

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Екипът на училището предоставя на Вашето внимание извадки от Закона за семейни помощи за деца и Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, касаещи отпускане на еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година на семействата, чиито деца са записани в първи клас […]