Проект на списъци на ученици в V клас и класни ръководители за учебната 2019/2020 година

Уважаеми дами и господа, ОУ „Екзарх Антим I“ представя на Вашето внимание проект на списъци на учениците, разпределени в паралелки, които ще се обучават в V клас през учебната 2019/2020 г., както и класните ръководители на паралелките. Екипът на училището благодари за доверието, което е гласувано от всички родители и ученици, избрали да се обучават […]

ОУ „Екзарх Антим I“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем

ОУ „Екзарх Антим I“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост – ученически стол с площ от 135 /сто тридесет и пет/ кв.м., с предназначение на обекта – за ученическо столово хранене. Пълният текст на обявата може да бъде прочетен тук