Клуб на малките учени в Регионален природонаучен музей Пловдив

На 09.05.2019 година Клуб на малките учени проведе занимание по интереси в Регионален Природонаучен музей Пловдив на тема “Да докоснеш природата – изследвам света около мен”. Заниманието провокира любопитството на малките учени, накара ги да мислят, насърчи ги да търсят собствени отговори, самостоятелно да правят заключения въз основа на събраната информация. Учениците усвоиха важни знания […]