НАГРАДА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛОВДИВ

Уважаеми родители, Ежегодно РУО – Пловдив присъжда награда на педагогически специалисти и на директори на училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие. Номинации за награждаване на педагогически специалисти и на директори на училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие да могат да се правят от широк кръг заинтересовани лица, […]