Обучение в Националния музей на образованието в Габрово и в Етнографски музей на открито „Етър“

На 30.04.2019 година учениците от I В клас и сборна група ученици от VI клас проведоха обучение в Националния музей на образованието в Габрово и в Етнографски музей на открито „Етър“. Бяха реализирани две различни екскурзоводни беседи – ‘Пътеки на знанието“, съобразени с възрастта на посетителите. „В школото на даскал Неофит“ първокласниците участваха в различни […]