Информация за предстояща родителска среща на 13 ноември 2018 г.

Уважаеми родители/ настойници, На 13.11.2018 г. ще се проведе родителска среща от 18:00 часа, при следния дневен ред: Представяне на Политиката за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище; Обсъждане на резултатите от оценка на ситуацията относно насилието и тормоза в училище; Обсъждане на дейности по превенция и интервенция на насилието и тормоза […]