СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(информация, предоставяна съгласно чл. 13 от ОРЗД)   ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ   На кого предоставяте Вашите данни