Програма на спортния празник за учениците оставащи на територията на ОУ „Екзарх Антим I“

ПРОГРАМА ЗА СПОРТЕН ПРАЗНИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОСТАВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ І“ 12 ОКТОМВРИ 2018 г.